PRO AZURE CLOUD EĞİTİMİ

Future Cloud Career ile Pro Azure Cloud Eğitimi

Siz de bulut teknolojilerinde uzmanlaşmak ve geleceğin IT dünyasında fark yaratmak istiyorsanız, Pro Azure Cloud eğitimimize hoş geldiniz! Azure Architecture Expert sertifikasyonu müfredatındaki kapsamlı konular ve pratik uygulamalarla, bu eğitim sonunda bulut teknolojilerinde derinlemesine bir uzmanlık kazanacaksınız. 

android app development

Eğitim süresince, uzman eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilecek atölyeler ve uygulama çalışmaları sayesinde, öğrendiklerinizi pekiştirecek ve profesyonel işlemlere yönelik gerçek dünya senaryolarında deneyim kazanacaksınız. Ayrıca, eğitim sonunda katılımcılara kariyer rehberliği desteği sağlayarak, Azure bulut uzmanlığınızı iş dünyasında başarıyla uygulamanıza yardımcı olacağız.

Unutmayın, bulut teknolojileri günümüzün ve geleceğin en önemli IT alanlarından biridir. Future Cloud Career olarak, sizleri bu heyecan verici ve hızla büyüyen sektöre hazırlamaktan mutluluk duyacağız!

EĞİTİM BİLGİLERİ

Eğitim Süresi

 • 9 Gün, Toplam 45 Saat

Eğitim Saatleri

 • Eğitime göre planlanacaktır.

Eğitim Kontenjanı

 • 15 Kişi

Eğitim Yeri

 • Online (Google Meet)

KATILIM KOŞULLARI

✔️ Öğrenmeye istekli

✔️ Bu alanda kariyer hedefleyen

✔️ Temel Sistem ve Network konularında bilgi sahibi

✔️ İnternete erişimi olan

✔️ Azure Fundamentals , Azure Adminstrator Associate veya Zero to Hero Azure Cloud eğitimlerini alan ve bu konulara hakim

Eğitim İçeriği

Modül 1 : Kimlik , Yönetim ve İzleme Çözümleri Tasarımı

 • Yönetişim Tasarımı
 • Azure Cloud'da Kaynakların Yönetimi Nasıl Gerçekleştirilir ?
 • Management Groups için Tasarım ve Planlama Nasıl Olmalıdır ?
 • Subscription için Tasarım
 • Birden çok Subscription Neden Kullanılır ?
 • Subscriptions ne zaman Kullanılır ?
 • Resource Group Planlaması ve Tasarımı Ne Yapılmalıdır ?
 • Resource Tag Planlaması ve Tasarımı Nasıl Yapılmalıdır ?
 • Cloud ortamının avantajları ve dezavantajları
 • Azure Policy Ne Zaman Kullanılır ?
 • Azure Policy için dikkat edilecek noktalar
 • Azure RBAC Tasarımı
 • Azure Policy ve RBAC ne zaman birleştirilir ?
 • Azure Blueprints Kavramı ve Tasarımı
 • Landing Zone Kavramı ve Mimarisi
 • Landing Zone Uygulama
 • Case Study

Modül 2 : Altyapı Çözümleri Tasarımı

 • Tasarlayacağınız uygulamanız için Compute Service seçerken nelere dikkat etmeniz gerekir ?
 • Azure Virtual Machine Tasarımı ve ne zaman seçenek haline gelir ?
 • Azure Virtual Machine Deployment Planlama
 • Azure Virtual Machine Generation Belirleme
 • Virtual Machine Scale Set Planlama ve Tasarımı
 • Azure Batch Nedir ? Çalışma Mimarisi
 • Azure Batch Uygulaması ve Atölyesi
 • Azure Batch Servisine Ne zaman ihtiyaç duyulur ?
 • Azure App Service Tasarım ve Planlama
 • Azure App Service Ne zaman Kullanılır ?
 • Azure Web App için Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir ?
 • Azure Container Instances Nedir ? Planlama ve ne zaman ihtiyaç duyulmaktadır ?
 • Azure Kubernetes Service Planlama ve Tasarımı
 • Azure Kubernetes Service dikkate alınması gereken hususlar
 • High Availibility bir Container Çözümü Nasıl Tasarlanır ?
 • Azure Function Planma ve Tasarımı
 • Azure Function için dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Azure Logic App Kavramı , Tasarım , Planlaması Nasıl Gerçekleştirilir ? Ne zaman kullanıma ihtiyaç duyulur ?
 • Azure Logic App Uygulama ve Atölyesi
 • Product ve Senaryo incelemesi - Case Study

Modül 3 : Veri Depolama Çözümleri Tasarımı

 • Veri Depolama için Sınıflandırma işlemleri
 • Azure Storage Planma ve Tasarımı
 • En iyi Storage Account türünü belirleme ve önemli hususlar
 • Storage Replication Stratejileri
 • Azure Blob Storage Tasarımı ve Planlama
 • Azure Files ve Azure Blob Karşılaştırması
 • Azure File Storage Katman Seçimi ( Case Study )
 • Netapp Dosyaları için Tasarım
 • Azure Disks Planlama , Seçimi ve Tasarımı
 • Azure Storage Mover Kavramı , Azure Storage ile AZCopy Uygulamaları ve Atölyesi
 • Storage Security Nasıl Gerçekleştirilir ?
 • Case Study

Modül 4 : Veri Depolama Çözümleri Tasarımı - 2

 • Azure SQL veritabanı tasarımı ve planlama
 • Veritabanı Ölçeklendirme Stratejisi
 • Database Availibility için bir Çözüm Önerisi ve Fiyatlandırma Modeli Belirleme
 • Katman Belirleme
 • Database Cluster Stratejisi
 • Database Cluster Uygulaması ve Atölyesi
 • Bir Database Stratejisi Belirleme ( Case Study )
 • Veritabanı Koruma Süreci Nasıl Gerçekleştirilir ?
 • Bir Azure SQL Veritabanında Kimlik Doğrulama Nasıl Yapılır Uygulaması ve Atölyesi
 • Case Study
 • Azure Cosmos DB için Tasarımı ve ne zaman ihtiyaç duyulur ?
 • Azure SQL Edge Nedir? Ne zaman ihtiyaç duyulur ?
 • Azure Storage Table ve Azure Cosmos DB Table Karşılaştırması

Modül 5 : Veri Depolama Çözümleri -3

 • Azure Data Factory Nedir ? Çalışma Mimarisi
 • Azure Data Factory Uygulaması ve Atölyesi
 • Azure DataLake Nedir ? Çalışma Mimarisi
 • Azure DataLake ve Azure Blob Storage Karşılaştırma
 • Azure Datalake Uygulama ve Atölyesi
 • Azure Databricks Nedir ? Çalışma Mimarisi
 • Azure Synapse Analytics Nedir ? Çalışma Mimarisi ve Bileşenleri Nelerdir ?
 • Azure Data Factory ve Azure Synapse Analytics Karşılaştırma
 • Azure Synapse ve Azure Databricks Karşılaştırma
 • Case Study
 • Hot / Cool Katmanlarında Strateji Oluşturma
 • Azure Stream Analytics Uygulama ve Atölyesi
 • Azure Stream Analytics Nedir ? Çalışma Mimarisi

Modül 6 : Uygulama Mimarisi Tasarımı

 • Messages Event Hub Kavramı ve Mimarileri
 • Messages ve Event Hubs için Kullanım Senaryoları
 • Messages ve Event Hubs Servislerinin Uygulaması ve Atölyesi
 • Azure Queue Storage Tasarımı
 • Messages Çözümleri
 • Service Bus Queue ve Süreçleri
 • Messages Süreçlerinin Karşılaştırılması
 • Event Hubs Mesajlaşma Çözümünün Tasarımı
 • Messages ve Event Grid Karşılaştırma
 • Case Study
 • Azure API Uygulama ve Atölyesi
 • Azure API Yönetim Çözümü Tasarlama
 • Redis Cache Kavramı ve Mimarisi ? Ne zaman ihtiyaç duyarız ?
 • Insfrastructure as a Code ( IaC ) Kavramı ve Çalışma Yapısı

Modül 7 : Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Çözümleri Tasarımı

 • Zero Trust Modeli
 • Kimlik ve Erişim Yöntemi Kavramı
 • Case Study
 • Azure Active Directory ne zaman kullanılır ?
 • Azure AD B2B Planlama ve ne zaman ihtiyaç duyulur ?
 • Azure AD B2C Planlama ve ne zaman ihtiyaç duyulur ?
 • Azure AD B2B ve Azure AD B2C Çözümlerinin Karşılaştırılması
 • Conditional Access ne zaman ihtiyaç duyulur ?
 • Identity Protection ne zaman kullanılır ?
 • Access Reviews ne zaman ihtiyaç duyulmaktadır ?
 • Managed Identity tasarım ve seçimi
 • Azure Key Vault Tasarımı

Modül 8 : İzleme Çözümleri Tasarımı

 • Azure Monitor özelliklerini inceleme
 • Log Analytics Nedir ? Workspace Erişim Kontrolü ile ilgili hususlar nelerdir ?
 • Azure Monitor çözümünün Grafana ile entegrasyonu
 • Case Study
 • Azure Data Explorer Nedir ?
 • Azure Application Insight Nedir ? Çalışma Mimarisi
 • Azure Insights Nedir ?
 • Azure Workbook Nedir ? Çalışma Yapısı

Modül 9 : Ağ Çözümleri Tasarımı

 • Neden Virtual Network ?
 • Derinlemesine Savunma Katmanları
 • Just-In-Time Uygulama ve Atölyesi
 • Azure VNET ve Network Topoloji Tasarımı
 • Azure Virtual WAN Nedir ?
 • Azure Express Route ve Express Route Direct Bağlantı Mimarileri ve Tasarımı
 • VPN Bağlantısı Tasarımı
 • Ağ gereksinimlerini belirleme
 • Outbound Connection Tasarımı
 • Load Balancer , Application Gateway , CDN , Azure Front Door , Traffic Manager Tasarımı
 • Service Endpoint Nedir ?
 • Azure Private Endpoint Nedir ?
 • Network Security Group Tasarımı
 • Azure Firewall ne zaman ihtiyaç duyulmaktadır ?
 • Web Application Firewall ne zaman ihtiyaç duyulmaktadır ?
 • DDOS Protection ne zaman ihtiyaç duyulmaktadır ?
 • Azure Bastion ne zaman ihtiyaç duyulmaktadır ?
 • Azure Bastion ne zaman ihtiyaç duyulmaktadır ?
 • Just-In-Time Nedir ? Çalışma Mimarisi

Modül 10 : Yedekleme Çözümleri Tasarımı

 • Neden Backup ve Recovery
 • Backup ve Recovery için Planlama
 • Case Study
 • Azure Site Recovery çözümünü Azure Backup ile Birleştirme
 • Azure Site Recovery Tasarımı
 • Azure SQL Backup Uygulama ve Atölyesi
 • Azure SQL Backup Nedir ? Nasıl Çalışır ? Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir ?
 • Virtual Machine Yedekleme ve dikkate alınması gereken önemli hususlar
 • Azure Files Backup ve Recovery ile ilgili hususlar
 • Soft Delete ile ilgili Hususlar
 • Blob Storage Backup ve Recovery
 • Azure Backup Tasarımı ve Planlama

Modül 11 : Bulut Benimseme Çerçevesi

 • Bulut Benimseme Çerçevesi Nedir ?
 • Bulut Benimseme Çerçevesi süreçleri nelerdir ?
 • Azure Migration Kavramı ve Mimarisi

Modül 12 : Azure Advanced Uygulamalar ( Opsiyonlu )

 • Azure AD Connect Mimarisi ve Uygulaması - Atölye
 • Visual Studio Code ile Azure Resource Oluşturma işlemleri
 • Azure Arc ile Non-Prod ortamları yönetmek
 • Azure Virtual Machine In-Place Upgrade Uygulama ve Atölyesi
 • Azure Red Hat Enterprise Linux ile Gelişmiş Uygulamalar ve Atölyesi
WhatsApp İkonu