ZERO TO HERO AZURE CLOUD EĞİTİMİ

Zero to Hero Azure Cloud Eğitimi ile Microsoft Azure platformunun temelleri hakkında bilgi edineceksiniz. Bu eğitimde, Azure'ın farklı hizmetleri ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında genel bir bakış alacaksınız. Ayrıca, Azure hizmetlerinin kullanım senaryoları, avantajları ve maliyeti hakkında bilgi edineceksiniz. 

android app development

Azure platformunu yönetmek için gereken temel becerileri öğreneceksiniz. Bu eğitimde, sanal makinelerin, depolama ve ağ hizmetlerinin dağıtımı, yönetimi ve izlenmesi gibi temel görevler öğretilir. Ayrıca, Azure portalının nasıl kullanılacağı, Azure Active Directory ve Azure Resource Manager hizmetlerinin yönetimi hakkında da bilgi edineceksiniz.

Microsoft Azure platformunun kullanımı ve yönetimi hakkında temel bilgileri sağlar. Bu eğitimlerden elde edeceğiniz beceriler, Azure platformunda çalışan iş yüklerinin yönetiminde size yardımcı olacak ve Azure hizmetlerinin kullanımında daha verimli ve etkili hale geleceksiniz.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Eğitim Süresi

 • 8 Gün, Toplam 40 Saat

Eğitim Saatleri

 • Eğitime göre planlanacaktır.

Eğitim Kontenjanı

 • 10 Kişi

Eğitim Yeri

 • Online (Google Meet)

KATILIM KOŞULLARI

✔️ Öğrenmeye istekli

✔️ Bu alanda kariyer hedefleyen

✔️ Temel Sistem ve Network konularında bilgi sahibi

✔️ İnternete erişimi olan

Eğitim İçeriği

Bulut Bilişimin Alfabesi

 • Cloud nedir ?
 • Cloud Service Provider nedir, Dünya'da farklı Cloud Service Provider’lar kimlerdir ?
 • Cloud nasıl gelişti ?
 • İşletim Sistemi ve Sunucu kavramları tanımlamaları
 • Serverless Compute ( Sunucusuz Bilgi İşlem ) nedir ?
 • Bulutun Günlük ve İş Yaşantısındaki önemi nedir ?
 • Cloud servis modelleri nelerdir ?
 • Cloud dağıtım modelleri nelerdir ?
 • Cloud ortamının avantajları ve dezavantajları
 • Cloud Security ve Cloud Network kavramı ve mimarileri

Bulut Teknolojisi olan Microsoft Azure Cloud’u öğrenmeye başlayacağız

 • Microsoft Azure Cloud hangi sektörde ve alanlarda kullanılır ?
 • Microsoft Azure Portal erişimi ve kullanımı
 • Microsoft Azure Region ve Regionpair kavramı
 • Availability Options
 • Availability Zone
 • Azure Resource ve Resource Group
 • Azure Subscription ve Management Group mimarisi
 • Azure Management Group oluşturma ve Subscription oluşturma işlemleri
 • Azure Cloud Shell kullanımı

Azure'un derinliklerine iniyoruz

 • Azure ortamında detaylı Azure Virtual Machine dağıtmı ve mimari anlatımı
 • Azure Bastion Host mimarisi
 • Microsoft Azure Cloud ortamında Virtual Network planlama
 • Microsoft Virtual Machine Extensions konfigürasyonları ve script uygulamaları
 • Ders tekrarı - Ara sınav
 • Azure ortamında Web App Service ve mimarisi
 • Azure ortamında .Net core web uygulamasını azure App Service’sine nasıl dağıtırız ?
 • Azure Container hizmetleri ve mimarisi
 • Azure Container Instances dağıtımı ve Kubernetes ile uygulama dağıtımı
 • Azure Virtual Network servisleri ve mimarileri
 • Azure cloud ortamında detaylı Virtual Network oluşturma işlemleri
 • Public Ip adres oluşturma ve atama işlemleri
 • Private Ip adres mantığı

Microsoft Azure Storage ve Veritabanı Servisleri

 • Azure ortamında Storage mimarileri
 • Azure Storage Account oluşturma ve Azure File Storage yapılandırma – Map etme işlemleri
 • Azure Blob Storage verilerinizi Azure SQL Server servisine yükleme
 • Azure ortamında veritabanı servisleri ve mimarileri
 • Azure Cloud ortamında SQL Veritabanı oluşturma ve bağlantı işlemleri

Microsoft Azure IoT -ML -Data Servisleri

 • Azure Iot servisleri
 • Azure Iot Hub ile Raspberry Pi Simulator mesaj alma ve gönderme işlemleri
 • Azure Big Data ve Machine Learning servisleri
 • Azure Function servisi ile Serverless API oluşturma işlemleri

Microsoft Azure Management Tools

 • Azure ortamındaki yönetim araçları
 • Azure Resource Manager Template Spec servisi ile sanal makine dağıtımı işlemleri
 • Azure Advisor servisi ve çalışma yapısı
 • Azure Service Health
 • Azure Monitor servisi
 • Microsoft Azure monitor ile uyarı oluşturma ve yönetimi
 • Ders tekrarı

Microsoft Azure security Tools

 • Cloud for Microsoft Defender mimarisi
 • Microsoft Sentinel mimarisi ve çalışma yapısı
 • Azure Key Vault servisi mimarisi
 • Azure Key Vault kullanımı ve Azure Key Vault ortamında secret ekleme işlemleri
 • Azure Dedicated Host mimarisi
 • Microsoft Azure Cloud ortamındaki sanal makinenin snapshot işlemleri ve snapshot diski ile ayağa kaldırma
 • Shared Security ve Microsoft Azure Cloud ortamındaki güvenlik ilkeleri
 • Network Security Group mimarisi ve oluşturma işlemleri
 • Azure Firewall servisini konfigüre etme işlemleri

Microsoft Azure Identity, Governance and Compliance

 • Kimlik, kimlik doğrulama, yetkilendirme kavramı tanımları
 • MFA, SSO nedir?
 • Azure Active Directory servisi mimarisi
 • Microsoft Azure Active Directory User Account , Group , Administrative Units kavramlarını açıklama ve uygulamaları
 • Koşullu erişim ve Azure Rbac mimarisi
 • Microsoft Azure self service password işlemleri
 • Azure Resource Lock mimarisi ve uygulama işlemleri
 • Azure Tags mimarisi
 • Azure Policy ve Azure Cloud ortamında politika uygulama işlemleri
 • Azure Cloud Ortamında güvenlik , gizlilik, uyumluluk süreçlerinin detaylı anlatımı
 • Microsoft Azure ortamındaki bir sunucuyu Azure Active Directory join işlemi gerçekleştirme işlemleri

Microsoft Azure Cost Management , Sla , Service Request

 • Azure ortamında maliyeti nasıl minimize edebiliriz?
 • Azure Pricing Calculator ve Total On-Premise Cost kullanımı
 • Azure Cost Management ve Azure Budget oluşturma işlemleri
 • Azure SLA
 • Azure servislerinin yaşam döngüleri
 • Azure destek talebi oluşturma

Microsoft Azure Virtual Network Administrator

 • Microsoft Azure DNS servisi mimarisi ve Zone, Record oluşturma işlemleri – Private DNS planlama ve uygulama
 • Microsoft Azure Vnet Peering işlemleri
 • Microsoft Azure Cloud ortamında Site to Site VPN bağlantı konfigürasyonu
 • Microsoft Azure Express Route mimarisi
 • Microsoft Azure Virtual Wan mimarisi
 • Microsoft Azure Cloud ortamında Load Balancer mimarisi ve uygulamaları

Microsoft Azure Advanced

 • Microsoft Azure Availability Set ve Scale Set Mimarisi
 • Microsoft Azure Backup mimarisi , Azure Backup Center kullanımı
 • Microsoft Azure File Share Backup işlemleri
 • Microsoft Azure Log Analytics mimarisi
 • Microsoft Azure Cloud ortamında Network Watcher servisi
 • Mezuniyet, başarı ve katılım belgelerinin takdim edilmesi
 • Microsoft Azure Virtual Machine Disaster Recovery mimarisi
 • Az-900 ve Az-104 sertifika sınavına hazırlık sorularının çözümlerinin gerçekleştirilmesi
 • Azure Cloud ortamında kariyer yolu çizilmesi
WhatsApp İkonu