ZERO TO HERO AZURE DEVELOPER EĞİTİMİ

Zero to Hero Azure Cloud Eğitimi ile Microsoft Azure platformunun geliştirme temelleri hakkında bilgi edineceksiniz. Bu eğitimde, Azure'ın farklı hizmetleri ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında genel bir bakış alacaksınız. Ayrıca, Azure geliştirici hizmetlerinin kullanım senaryoları, avantajları ve maliyeti hakkında bilgi edineceksiniz.  

android app development

Azure Cloud ortamındaki bir çok Developer servislerini uygulamalı , detaylı öğrenim gerçekleştireceksiniz. Bu Eğitim ile birlikte Azure App Services , Azure Function , Azure Storage , Azure Cosmos DB , Azure Messages, Microsoft Entra ID , Redis Cache , Content Delivery Network , Azure Monitor , Azure API Management , Azure Application Gateway servisleriyle alakalı derin bilgiler öğrenecek ve uygulamalar gerçekleştireceğiz .

Bu eğitim ile birlikte Microsoft Kurumuna ait Azure Developer Associate rolünün AZ-204 sınavına iyi hazırlanmış olacaksınız.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Eğitim Süresi

 • 8 Gün, Toplam 40 Saat

Eğitim Saatleri

 • Eğitime göre planlanacaktır.

Eğitim Kontenjanı

 • 15 Kişi

Eğitim Yeri

 • Online (Google Meet)

KATILIM KOŞULLARI

✔️ Öğrenmeye istekli

✔️ Bu alanda kariyer hedefleyen

✔️ Minimum 8GB RAM'i olan bir bilgisayar sahibi

✔️ İnternete erişimi olan

Eğitim İçeriği

Azure Servislerine Genel Bakış

 • Azure Cloud'a Genel Bakış
 • Azure Portalını Kullanma
 • Azure Cloud Shell ve Azure CLI Kullanma

Azure App Services Giriş ve Derinlemesine Öğrenme

 • Basit bir uygulama oluşturma
 • App Service Plan Nedir ? Mimarisi Nedir ?
 • App Service Autoscale Mimarisi
 • App Service Deployment Slots Kavramı ve Uygulaması
 • Azure Cloud üzerinde .NET , Python App Service oluşturma
 • Azure Cloud ortamında Wordpress Dağıtımı ve Konfigürasyonu
 • Azure App Service’de Network Konfigürasyonu
 • Azure App Service Container Çalıştırma
 • Azure Devops ile Container Oluşturma İşlemleri
 • Lab 1: Altyapı olarak Azure platformunda bir web uygulaması oluşturun
 • Lab 2: Azure App Service Auto Scale Uygulamaları
 • Azure Container Apps kullanarak Web Application Barındırma Uygulaması
 • Lab 3 : Azure App Service Deployment Slots Uygulamalarının Kullanımı
 • Lab 4 : Azure App Service Monitoring
 • Lab 5 : Application Insight ile Uygulama Performansı İzleme
 • Lab 6: GitHub’dan Azure App Service Code Deployment
 • Azure Container Instances Nedir ? Deployment işlemleri nasıl gerçekleştirilmektedir ?

Azure Function Hizmetine Giriş ve Derinlemesine Öğrenme

 • Azure Function Nedir ? Çalışma Yapısı ve Mimarisi
 • Lab 6 : Azure Function kullanarak Task Processing mantığını Uygulama
 • Azure Function Host Opsiyonları
 • Trigger Kavramı
 • Yeni Function Oluşturma
 • Input ve Output Bindings Kavramları
 • Durable Function Kavramı , Mimarisi ve Kullanımı
 • Azure Function ile Logic Apps Karşılaştırma
 • Azure Function ile Webjobs Karşılaştırma
 • Lab 1: Azure Function App Oluşturma
 • Lab 2: Fonksiyon oluşturma ve Test etme
 • Lab 3 : Azure Function Monitoring
 • Lab 4 : Azure Servislerini Function’a Bağlama
 • Lab 5 : Visual Studio Kullanarak Azure Function Oluşturma işlemleri

Azure Storage Hizmetine Giriş ve Derinlemesine Öğrenme

 • Azure Resource Manager Template Kullanarak Storage Account Nasıl Oluşturulur ?
 • Azure Storage Servisleri , Çalışma Yapısı ve Mimarisi
 • Azure Storage Account Tipleri
 • Lab1 : Azure Storage Account Dağıtım işlemleri
 • Blob Storage KavramıBlob Storage Kavramı
 • Azure Files Yapısı , Çalışma Yapısı ve Mimarisi
 • Lab 2: Azure Files Konfigürasyonu ve Dosya Map’leme
 • Azure Queues Kavramı
 • Lab 3 : Queues Oluşturma
 • Azure Table Storage Kavramı
 • Lab 4 : Azure Storage Table Oluşturma
 • Azure Managed Disk ve Unmanaged Disk Mimarisi ve Karşılaştırması
 • Azure Blob Storage Lifecycle Opsiyonları ve Uygulaması
 • Lab 5: AZCopy ve Azure Storage Explorer ile Azure Storage Yönetimi
 • Lab 6: Azure Blob Storage Yaşam Döngüsü Yönetimi ve Konfigürasyonu
 • Lab 7 : Azure Blob Storage ortamında Static Web App Uygulaması
 • Azure Storage PowerShell Arayüzü üzerinden Nasıl Yönetilir ?
 • Azure Storage Account Static Web App Etkinleştirme Nasıl Gerçekleştirilir ?

Azure Cosmos Database Servisine Giriş ve Derinlemesine Öğrenme

 • Azure Cosmos DB Servisine Genel Bakış , Çalışma Mimarisi
 • Lab 1 : Azure Cosmos DB ile NoSQL Veritabanları Oluşturma işlemleri
 • Lab 3 : Azure Function Cosmos DB NoSQL Trigger Test İşlemleri

Azure Messages Servislerine Giriş ve Derinlemesine Öğrenme

 • Azure Messages Hizmetleri Nelerdir ? Yapısı ve Çalışma Mimarisi
 • Azure EventGrid Çalışma Mimarisi ve Yapısı
 • Lab 1: Azure Event Grid Atölyesi
 • Azure Event Hubs Çalışma Mimarisi ve Yapısı
 • Lab 2 : Azure Hubs Atölyesi
 • Azure Service Bus Çalışma Mimarisi ve Yapısı
 • Lab 3 : Azure Service Bus Atölyesi
 • Azure Service Bus ile Verimli Mesajlaşmayı Kolaylaştırma
 • Azure Service Bus Katmanları
 • Azure Service Bus’I Diğer Servislerle Entegre etme ve Yönetim işlemleri
 • Lab 4: Azure Service Bus Namespace , Topic ve Subscription Kavramlarının Tanımı ve Oluşturma İşlemleri

Microsoft Entra ID Giriş ve Derinlemesine Öğrenme

 • Authentication , SSO Kavramları
 • Authentication Method Belirleme
 • Microsoft Entra ID temel işlemler
 • Multi-factor Authentication Konfigürasyon İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 • MFA Hizmetlerine Konfigürasyonlarına Erişim ve Görüntüleme İşlemleri
 • Microsoft Entra ID SSPR Aktifleştirme İşlemleri
 • Microsoft Entra ID Sign-in Activity Reports İşlemleri
 • Microsoft Entra ID Monitoring Süreçleri ve Yöntemleri
 • Kullanıcıları MFA ile Yönetme İşlemleri
 • MFA Reports İşlemleri
 • Microsoft Entra ID Application Registration işlemleri ve Ne zaman İhtiyaç Duyarız ?
 • Microsoft Entra ID Application Proxy Çalışma Mimarisi ve Uygulaması
 • Microsoft Entra ID B2B Çalışma Yapısı ve Mimarisi
 • Lab 1: Web Application Ayarlarından Secret Key Ekleme İşlemleri

Redis Cache ve Azure Content Delivery Network Giriş ve Derinlemesine Öğrenme

 • Redis Cache Service Mimarisi ve Çalışma Yapısı
 • Redis Cache Instances Oluşturma İşlemleri
 • Azure Content Delivery Network ( CDN ) Mimarisi ve Çalışma Yapısı
 • Azure CDN Servisine Web App Ekleme İşlemleri

Azure Monitor

 • Metrics , Logs , Alerts Kavramları Nedir ?
 • Virtual Machine Monitoring Süreçleri Nasıl İlerlemektedir ?
 • Action Group Oluşturma İşlemleri
 • Azure Monitor üzerinde Metrics Konfigürasyonu ve Depolama İşlemleri
 • Log Analytics Workspace Çalışma Yapısı , Mimarisi ve Konfigürasyon İşlemleri
 • Azure Cloud ortamında Metrics ile Çalışma
 • Azure Application Insights Servisi Analiz ve İzleme İşlemleri

Azure API Management

 • Azure API Management Çalışma Yapısı , Mimarisi
 • APIM Dağıtım İşlemlerini Gerçekleştirme
 • Azure API Authentication Türleri
 • OAUth 2.0 Authentication API Konfigürasyon İşlemleri
 • API Politika İşlemlerinin Uygulanması
 • Azure API Management Instances Oluşturma İşlemleri
 • Azure API Management Instances Oluşturma İşlemleri
 • API Management ile Temel İşlemler ve Çok kullanılan işlemler

Azure Application Gateway Giriş ve Derinlemesine Öğrenme

 • Azure Application Gateway Nedir ? Diğer Load Balancer Hizmetlerinden ayıran özellikler Nelerdir ?
 • Azure Application Gateway Listener , Backendpool Ortamlarının Konfigürasyonu
 • Azure Application Gateway Konfigüre ve Lab İşlemleri
WhatsApp İkonu